Dette er truleg Finnøys farlegaste veg.
Bilde 1 av 1 Dette er truleg Finnøys farlegaste veg.

Finnøy tek skeia i eigen hand- Rennesøy vil at det offentlege skal betale