Dette er truleg Finnøys farlegaste veg.
Dette er truleg Finnøys farlegaste veg.Bilde 1 av 1

Finnøy tek skeia i eigen hand- Rennesøy vil at det offentlege skal betale