Blide førsteklassingar på Ombo. Frå venstre John-Ove Bjustveit, Melanie Ccovy Hognestad, Lilly Constanse Rørheim, Elvine Nes, Nora Elise Berglund, Mia Helene Nårstad, Daniel Aukland og Iben Soma Nårstad. Bak står rektor Ingebjørg Bjørklund Vignes (t.v.) og lærar Frid Rørheim.
Blide førsteklassingar på Ombo. Frå venstre John-Ove Bjustveit, Melanie Ccovy Hognestad, Lilly Constanse Rørheim, Elvine Nes, Nora Elise Berglund, Mia Helene Nårstad, Daniel Aukland og Iben Soma Nårstad. Bak står rektor Ingebjørg Bjørklund Vignes (t.v.) og lærar Frid Rørheim.Bilde 1 av 1

Gratis SFO for 1.klassingar