-Me har god dialog med politikarane, meiner Finnøy-rådmann Karin Dokken Austvik, her saman med ordførar Henrik Halleland.
-Me har god dialog med politikarane, meiner Finnøy-rådmann Karin Dokken Austvik, her saman med ordførar Henrik Halleland.

-Ligg ikkje i strid med politikarane