Askje_kyrkje

Rennesøy og Mosterøy sokneråd slår seg saman