Ho til høgre, Stjerna, har ftått ny heim på Nord-Hidle. Den tidlegare eigaren, til venstre, Janne Grethe Hovda Rørheim, bur framleis på Fogn.
Ho til høgre, Stjerna, har ftått ny heim på Nord-Hidle. Den tidlegare eigaren, til venstre, Janne Grethe Hovda Rørheim, bur framleis på Fogn.

Borghild og Stjerna havna på Hidle