Ein gong har det stått Rennfast her, men nå står det Finnfast.
Ein gong har det stått Rennfast her, men nå står det Finnfast.

Resikulert helsing frå Rennesøy