8261DE39-F66F-406B-8A5C-24C318E6093B
Bilde 1 av 1

Finnøy-tap mot tabelljumbo Kvitsøy