10. klasse ved Finnøy sentralskule
10. klasse ved Finnøy sentralskule

Nye Stavanger, en forandring