Gruppeleiar for KrF i Nye Stavanger Henrik Halleland har ein plan for bygging av gang- og sykkelvegen på Finnøy. Her saman med andre politikarar frå opposisjonen i den nye kommunen.
Finnøys Henrik Halleland i godt lag i ein pause under møtet i Nye Stavanger. Frå venstre John Peter Hernes (h) Jan Erik Søndeland (v), Henrik Halleland og Karl W. Sandvig (pp).

Halleland spelte førstefiolin