hesby kirke33

Utarbeiding av tilstandsrapporten for Hesby kyrkje, endar opp i Stavanger.