Frå neste år kan sjukeheimspasientane i den nye kommunen velja kor dei vil bu.
Frå neste år kan sjukeheimspasientane i den nye kommunen velja kor dei vil bu.

Hidle-fond endar i Stavanger