Pleie- og omsorgssenteret har fått pengar frå fonda.
Pleie- og omsorgssenteret har fått pengar frå fonda.

Hidle-fond endar i Stavanger