Ordførarar Finnøy og Rennesøy

Sjekk kven som fekk mest personstemmer ved valet