speider

Ville det ikkje vore moro med 5.500 speidarar på besøk?