Kari Nessa Nordtun og Jon Olav Runestad.
Kari Nessa Nordtun og Jon Olav Runestad.

Kampen om makta er i gang