oppdrett2

Oppdrettsnæringa førebur seg – også på ein hard Brexit