IMG_0018

«Me må ikkje late egoismen og lokalpatriotismen vera styrande»