Nils Petter Flesjå h)
Nils Petter Flesjå h)

Slik kan øy-laget bli i det nye kommunestyret