kloakk2

Kva er gjort her etter kloakkvedtaket i 2005?