ukykke

Tunnelen ble stengt etter ulykke med syklist