Dagleg leiar i Norwegian Lobster Farm, Asbjørn Drengstig, smiler breitt over EU støtta til indutripiloten for hummaroppdrett . Det gjer også Høgre-toppane i Nye Stavanger, John Peter Hernes og Sissel Knutsen Hegdal. Foto: Jon Asgaut Flesjå
Dagleg leiar i Norwegian Lobster Farm, Asbjørn Drengstig, smiler breitt over EU støtta til indutripiloten for hummaroppdrett . Det gjer også Høgre-toppane i Nye Stavanger, John Peter Hernes og Sissel Knutsen Hegdal. Foto: Jon Asgaut Flesjå

Lokal bedrift  får 18 millionar i EU-støtte