halsnøy

Til høsten kan du være med på en ny dugnad

Ryfylke Friluftsråd er med på å arrangere strandrydding i september.

I regi av Hold Norge Rent blir det arrangert en landsomfattende ryddedugnad 16-22 september, der den internasjonale strandryddedagen er lørdag 21. september.

Ryfylke Friluftsråd kan være behjelpelig med utstyr, info, veiledning og avfallshåndtering for strandryddeaksjoner gjennom hele året. På  www.Holdnorgerent.no kan man registrere forsøplede områder og opprette ryddeaksjoner 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Dette bidrar til kartlegging og oversikt over marin forsøpling i hele Norge, og bedre planlegging for hvilke områder som må ryddes under Hold Høsten Ren.

– Vi vil oppfordre folk til å plukke mer søppel generelt, men også begynne å tenke på ryddeaksjon til høsten under «Hold Høsten Ren» som er en nasjonal dugnad, sier Kirsti Kesper, som er prosjektleder Marin Forsøpling i Ryfylke Friluftsråd.

Hun opplyser at:

Forsøplede områder: Ser man områder med mye plast i Finnøy, ta kontakt med  Ryfylke Friluftsråd og del informasjonen for å bidra i kartleggingsarbeidet over marin forsøpling i Ryfylke.

Vrakpantordning: Båter som er forlatt og blir liggende i strandkanten, i elver og ferskvann, forårsaker både forsøpling og utslipp av miljøgifter. Ecofiber Recycling AS er godkjent avfallsmottak for fritidsbåter der man kan motta pant for båter opptil 3tonn. Ryfylke Friluftsråd kan bidra med frakt av mindre båtvrak til deponering.

Tapte fiskeredskap: Har du selv mistet fiskeredskap eller vet om steder med tapte fiskeredskap, så kan du bidra med å melde inn dette på Fiskeridirektoratets app «Fritidsfiske». Dette øker kunnskapen om mengde, årsak og geografisk fordeling av tapte redskap langs kysten.

Avfallsordninger: På steder som er utilgjengelige med bil, så melder man inn mengde avfallssekker til Ryfylke Friluftsråd som henter det plukkede avfallet etter avtale. På steder som er tilgjengelige med bil, så kontaktes enten Ryfylke Friluftsråd eller Stavanger Kommune for henting av avfall.

Finnøy Frivilligsentral samarbeider med Ryfylke Friluftsråd om høstens ryddeaksjon, og de som ønsker å delta kan hente sekker hos Øyposten.