kulturlandskap2

Riksantikvaren kom på besøk og blei imponert