Billegare i Finnfast-elbilar må betale frå 1.august

Omlegginga av rabattsystemet i Finnfast,fører til at vanlege konvensjonelle kjøretøy i taksgruppe 1 med autopassbrikke frå 1.august vil få redusert bompengesats frå dagens kr90,-til Kr.84,80 per passering.

Frå same tidspunkt må også såkalla nullutslippskjøretøy,elbilar,betale halv sats av dette,kr42,40.Ikkje rabattert bompengesats, vert frå same dato sett ned til Kr 106,-.Her er noverande bompengesats Kr.150,-.I takstgruppe 2,tyngre kjøretøy, vert dei nye satsene med gyldig autopassbrikke Kr.435,-.