finnøy betong2

Kommunen ikkje nøgd med planen til Finnøy Betong