grisebonde

«Eg tek sterk avstand frå slikt dyrehald»