Ordførar Henrik Halleland i diskusjon med grunneigar Kjetil Ørnes i kommunestyret 11. mars.
Ordførar Henrik Halleland i diskusjon med grunneigar Kjetil Ørnes i kommunestyret 11. mars.

Ordføraren fekk mykje kjeft – men han hadde rett