venterom

Vandalane smurte avføring på gulvet i venterommet