«Sett opp et skilt ved tunnelen»

Kristian Spanne har fleire forslag om utviklinga av Judaberg.

«Et tilleggsinnspill til sentrumsplan. Jeg fikk stukket i hånden en folder som omtalte målsettinger med i ny sentrumsplan. Der står det at gjennomgangs trafikken ikke skal gå gjennom sentrum. Det bør være en selvfølge. Store trailere som snirkler seg gjennom sentrum er et problem i dag.  Det er ikke, tror jeg, mulig å utvikle et unikt og trivelig sentrum med gjennomgangs trafikk. Hvor kan den da gå?

Mitt forslag er at fylkesveien kan bøye av nedenfor løa til Lindal å gå mellom skoleplassen og  Panorama rett frem til parkeringsplassen til Hagatoppen Barnehage. Der bøyer den av ned skråningen overfor Otto huset og Rådhuset. Videre gjennom hagen til det gamle heradsagronom huset og ut på fylkesveien rett overfor banken. Kanskje planlagt rundkjøring utenfor bankbygget kan flyttes noen meter sørover. Det vil skape mer plass til Næringsparken sine fremtidige utvidelser. Dette er den eneste mulige vei traseen uten å rive mange hus, tror jeg .

Et tillegg til tidligere forslag: Å anlegge en badestrand for barn innerst i Leirå  kan skape mange protester fra beboere og hytteeiere.  Grav opp Hagabekken og led den i snirkler gjennom parken og via en badedam for barn i sentrum av parken. Så håper jeg at vi ikke får flere ‘hytter’ i Judaberg sentrum.

Samtidig, mens jeg har ordet. Kan vi ikke få en fin velkomst til Finnøy når man kjører ut av tunellen? Der møter vi dag en lagerplass for fyllmasser. Bygg en vegg foran. Det er plantet en fin rekke med trær langs veien. Rundt disse ser det ut som om NLR har et forsøksfelt for dyrking av høymol. Få sådd en gressplen som klippes regelmessig. Blomster i tillegg ville vært flott.  Hva med en fin portal som ønsker alle som kommer ut av tunellen: Velkommen til Finnøyene  eller Bare Finnøy.

De andre øyene kan ha tilsvarende skilt der som tunellen kommer opp til øyene. På andre siden kan det stå: Takk for besøket og velkommen tilbake. Enten vi er øyboere eller besøkende vil det være en positiv og fin hilsen. Skiltet kan ‘krydres med fine bilder med eksempelvis kyr og sauer på beite, flotte naturbilder, tomatplanter og jordbær (eksempel).  Dette kan inkluderes som en oppgave i sentrums prosjektet.»

Kristian Spanne