Innbyggartorg skal vera til inspirasjon for resten av kommunen