Innbyggartorg skal vera til inspirasjon for resten av kommunen

Arbeidet med innbyggartorg i Vikevåg og på Judaberg går etter planen.

Onsdag 12. juni får Fellesnemda sitt arbeidsutval saka til behandling. Rådmann Per Kristian Vareide foreslår  saksframlegget at det hausten 2019 blir etablert såkalla «innbyggarservice», medan innbyggartorga skal vera på plass året etter.

«Ved etablering av innbyggertorg i Vikevåg og på Judaberg ønsker prosjektrådmannen å gi et tilbud som erstatter dagens rådhusfunksjoner i Rennesøy og Finnøy og som tilfører noe nytt som kan være til inspirasjon for resten av den nye kommunen», skriv prosjektrådmannen.

Innbyggartorga skal blant anna innehalde:

Publikumsmottak og førstelinjeteneste.

Lokal for kommunedelsutval og andre nærdemokratiske ordningar.