«I det store bilete er Finnfast-pengane småpengar»