Purrer på fleire Øyfast-svar frå Finnøy kommune

Erik Astad frå Judaberg har fleire spørsmål til Finnøy kommune som han ikkje får svar på.

Astad har den siste tida engasjert seg i debatten om finansieringa av Øyfast.

«Formannen i arbeidsgruppen for Øyfast kommer i Øyposten med flere påstander jeg ønsker å få dokumentert. I tillegg har jeg noen enkle spørsmål», skreiv han i ein e-post til kommunen 20. mai:

«L.Skretting påstår at Finnøy kommune arrangerte flere informasjonsmøter (grenda-møter) blant annet også på Finnøy og på Talgje; vennligst send over kopi av den informasjonen som gikk ut til befolkningen og hvor denne informasjonen/invitasjonen ble kunngjort. Hvordan var oppslutningen på disse møtene, og var selve finansieringen et tydelig tema i den forstand at det ble slått fast at bommen på Hanasand skulle bli stående og at hurtigbåt-tilbudet skulle tas bort/reduseres ? Når det gjelder det framlagte forslag til finansiering av Øyfast; hvor mange bommer er det planlagt med, og hvor skal de stå ? Vennligst send over selve finansieringsplanen for Øyfast.».

I ein ny e-post datert 29. mai ber Astad på ny om denne informasjonen: «Det ville være fint om jeg kunne få svar på disse spørsmålene. Det er slik at politikerne tier og formannen i arbeidsgruppen påstår en masse ting uten at det ser ut til å ha forankring i virkeligheten. Blant annet påstås det at partiene alle er tydelige i sine parti-program på hvordan de ville at Øyfast skulle finansieres. Det er ikke mulig å finne noe om dette når vi leser programmene. Vi tror ikke finansieringen av Øyfast har vært informert om tidligere, og at det rett og slett lyves om dette? Det er derfor viktig at vi får eksakt informasjon nå», skriv Astad.