Finnøy tek tak for å betra skulane sine læringsresultat