Husk at du må søke om å få brenne bål

Har du planer om å tenne opp sankthansbål? Da må du huske å sende inn melding til brannvesenet først. 

«Sankthansaften er rett rundt hjørnet og mange planlegger å brenne sankthansbål. Mange er allerede i gang med å bygge bålene sine. Husk at bålet skal ha en ansvarshavende som skal se til at bålet bygges og brennes på en forsvarlig måte. Ved bygging og opptenning av bål er det viktig at man tidlig tenker over hvilke faktorer som kan spille inn når flammene først har tatt tak. Som plassering og vindretning», skriver Rogaland brann og redning IKS på sin nettside.
Det er kun tillatt å brenne rent trevirke, hageavfall og greiner. Behandlet tre, gummi og plast, avgir farlige gasser som er direkte helseskadelige og har ingenting på et bål å gjøre.
Vi minner om at det er den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten og at brenningen skjer i tråd med kommunens regelverk. ​
NB! Siste frist for å melde inn sankthansbål er mandag 17. juni 2019.