Venterommet vil bli stengd om ikkje hærverket blir stoppa