FRODE MYRHOL44

«Eg har ikkje sagt noko om tilsette i Finnøy og Rennesøy»