SAM_2008

Jordbruksoppgjerdet: Kraftige stimuli til auka satsing i frukt og grøntnæringa