Kor var motstandarane under folkemøta? Sov dei?

Ludvig Skretting meiner det ligg ein god demokratisk prosess bak Øyfast-vedtaket i Finnøy.

Han reagerer på at kritikarane av Øyfast hevdar at dei ikkje blei høyrt då politikarane gjorde eit einstemmig vedtak om å gå for Øyfast.

-Me hadde folkemøter og grendelagsmøter, me informerte og me tok Øyfast med inn i intensjonsavtalen med Rennesøy og St6avanger. Alle dei politiske partia i Finnøy gjekk til val med ja til Øyfast i sine program. Også kritikarane har vore meed å stemt inn dette kommunestyret. Kor var motforestillingane? Dei som seier dei ikkje blei tekne med på råd, sov dei?

Skretting er ikkje overraska over at det den siste tida er kome fram meir motstand mot Øyfast, og spesielt finansieringa gjennom Finnfast.

-Men eg er skuffa. Samstundes er det positivt med konstruktiv  kritikk og sakleg debatt. Den debatten finn ein i Øyposten, og ikkje på Facebook.

-Har det utvikla seg ein konflikt mellom innbyggarar på dei ikkje-landfaste øyane og på Finnøy?

-Nei, det vil eg ikkje seie. Det er enkeltpersonar på Finnøy og Talgje som ikkje ønsker å vera med på å delfinansiera Øyfast med Finnfast-pengar. Til dei vil eg seie at det slett ikkje er sikkert at me treng det. Om fergeavløysningsmidlene blir større, så kan det hende me slepp. Poenget er at det veit me ikkje no.

I høve den nye kommuneplanen til Finnøy har Statens vegvesen gjeve ein uttale om Øyfast, og den konkluderer med at prosjektet bør bli fjerna frå planen, som er frå 2019-2029.

-Det skal me i alle høve ikkje gjera. Ein kan ikkje rekna med 100 prosent applaus når ein jobbar med slike prosjekt og innvendingane frå vegvesenet er ikkje uventa. Om alle var samde og me gjorde alle vedtak med kalkulator, trong me jo ikkje politikarar, seier Skretting, som minner om at prognosane for Finnfast også var låge.

-Sjølv me som var optimistar, har bomma på auken i trafikk. Kven hadde trudd at det skulle gå 1.300 bilar gjennom Finnfast kvar dag? Reknestykka for Øyfast vil også sprenga forventningane, trur eg. Når folk får moglegheiten til å køyra landfast, så vil dei gjera det. Dessutan er det farleg politikk å tru at det historisk gode båttilbodet me no har, er sjølvsagt i framtida. Når fylkeskommunen må kutta kostnadar, må dei også kutta i båtrutane.