Ja til Øyfast Facebook

Øyfast-tilhengarane heilt hekta på ny Facebook-gruppe

«Ja til Øyfast» har vekse seg stor på kort tid.

Gruppa blei etablert for berre vel ei veke sidan og skal vera ein kanal for dei som kjempar for Øyfast – og ei motvekt mot skepsisen som har dukka opp i Facebook-gruppa «Øyboere i Nye Stavanger».

Øyboer-gruppa hadde tysdag formiddag 908 følgjarar, men oppslutninga i den nye gruppa har vore god, og i løpet av dei siste dagane har fleire og fleire meldt seg inn. Tysdag var det 942 følgjarar i Ja til Øyfast, noko leiar i Arbeidsgruppa for Øyfast, Ludvig Skretting er nøgd med.

– Eg er ikkje på Facebook, men det passar meg sjølvsagt veldig godt at denne gruppa no er størst. Eg har heile tida meint at det var merkverdig at ei gruppa som kalla seg «Øyboere i Nye Stavanger» berre skulle dreia seg om motstand mot Øyfast. Om motstandarane ikkje toler det debattnivået dei legg opp til sjølve, så var det naturleg med ei motgruppe, meiner Skretting.