eidssund

«Ein effektiv måte å skapa splitting og konfliktliner på»