hurtigbåt

«Nå har vi fått to leire i Øyfast-debatten»

Finansieringsforslaget for Øyfast blir nok ikke avgjort på Facebook, skriv Harry Olsen i dette innlegget.

Ja så var det skjedd det som jeg lenge har ventet på, at vi har fått to «leirer» på Facebook. To leirer som er uenige om en sak, forslaget til finansiering av Øyfast, men som har, eller burde ha mange felles mål å jobbe for nå når vi skal inn i nye Stavanger.

Helt greit at det er opprettet en gruppe FOR øyfast, om en føler for behov for det, men likevel litt trist at en skal melde seg ut av en annen gruppe som jobber for felles mål og behov. At debatten på siden Øyboer i nye Stavanger kommune har blitt til en for/mot Øyfast nå i en periode, bør være forståelig for alle.  MEN dette må ikke overskygge alt som vi er enige om og som vi MÅ jobbe for sammen, for å bli hørte.

Dette er en drømmesituasjon for myndigheter. Få en sak til å overskygge alt annet, så er ting besluttet og vedtatt og ingen bemerket noe før ting er gjort. Det som er det aller viktigste i Ryfylke nå og i de neste tiåret er at forbindelsen mot vårt nye kommunesenter blir bedre enn i dag og at kommunikasjonene innad i kommunen (nåværende Finnøy) blir bedre slik at ting blir enklere i den ikke landfaste delen av Finnøy. Dette forsvinner helt i den eneste saken vi er uenig om.

Finansieringsforslaget for Øyfast blir nok ikke avgjort på Facebook, tenker jeg. Heldigvis og jeg regner med at alle sider vil bli hørt før ting blir avgjort. Men jeg mener det er svært viktig at dette spørsmålet blir avgjort med det aller første, for slike åpne spørsmål har ødelagt større samfunn en vårt. For nå nærmer vi oss det punktet at en ikke lenger diskuterer sak, men person.

Vi har så mange andre ting som også må komme inn i denne debatten og som må bli lagt frem for den nye kommunen vår. Her burde det vært et eget ungdomsutvalg som kunne lagt frem sine ønsker og behov. Næringsutvalg som hadde sine ønsker og behov. Pendlere er en stor gruppe som helt sikkert også har sine ønsker og behov, samt et utvalg fra vanlige beboere som ser litt lenger enn sitt eget behov. Kanskje er det allerede slike utvalg, hva vet jeg, men som innbygger har jeg hvert fall ikke fått noen informasjon om det.

Jeg liker veldig godt å engasjere meg i SAK og liker veldig dårlig å diskutere person. Ser dessverre at ting ikke er helt som det burde nå. Mener det er helt utrolig at ordføreren ikke kommer på banen, men forholder seg totalt taust når han allikevel følger med i debatten. Mener helt bestemt at han har glemt sin rolle i dette, som ordfører for ALLE innbyggere i kommunen.

Tror at vi alle bør ta et pust i bakken og tenke på hva som vi kan påvirke i riktig retning før vi får ting trett rett ned over hodene våre. Vi har mange felles mål, og mitt ønske er at vi alle skal kunne omgås uten å gå omveier for hverandre fordi om vi er uenig i en enkel sak, det er ingen tjent med.

Harry Olsen