fogn

«Kunsten å være administrator»

Pål Rune Grønås fra Fogn tar i dette innlegget for seg det han mener er påstander og fakta i Øyfast-debatten.

Når argumentene ikke strekker til, når utsagn ikke får stå uimotsagt, når spørsmål blir stilt til påstandene dere kommer med: Da er det best å kvitte seg med brysomme motdebattanter! Å vit dette, jeg tar det som en ære og en seier.

Da Cathrine Imsland i Øyposten etterlater ett inntrykk av at jeg ikke har forholdt meg saklig i debatten ønsker jeg å ettergå noen påstander hun har kommet med hvor ordskiftet har vært spesielt tøft, slik at leseren selv kan avgjøre hvem som har sakligheten på sin side.

Påstand 1: Det var politikere på Rennesøy som fikk stoppet bompengeinnkrevingen på Sokn.

Fakta: Bommen på Sokn ble fjernet da dens tiltenkte finansiering på 65 millioner kroner til Finnfast var fullført.

Påstand 2: EFTA domstolen/ESA har uttalt at innkrevingen på Sokn i forbindelse med Finnfast var ulovlig grunnet nytteverdi.

Fakta: Det ble i 2007 utført formelle undersøkelser av ESA, de var altså i tvil om saken. Dette ble tolket som en seier av klagerne den gang, men resultatet av undersøkelsen var at ESA mener bompengene ikke strider med EU-regelverket.

Påstand 3: Bommen skulle fjernes i 2021.

Fakta: Det finnes ingen vedtak på fjerning av bom i 2021, og dette var ikke engang ett tema i 2010/2011.

Påstand 4: Grønås har fått flere advarsler om ufin tone.

Fakta: Jeg har sett påstanden om ufinheter i kommentarfeltet og bedt om en spesifisering for evt å moderere, jeg ønsker ikke å fremstå som ett nett-troll. Admin kan ikke (har hvertfall valgt å ikke) vise til noe konkret, og det blir da umulig for meg å ta innspillet til etteretning. Har seinest fredag 3-mai bedt om en utredning om hvilke regler jeg har brutt, men blir møtt med stillhet. For meg som diskuterer mye, både i jobbsammenheng og privat, er det uhørt å bli utestengt fra debatten uten så mye som en ordentlig advarsel.

Påstand 5: Dessverre ble Sokn bomstasjon stående lenger for å finansiere Finnfast.

Mitt motsvar: Ikke en kjeft i Finnøy kommune må sitte å si dessverre til at bommen på Sokn ble stående, det viser historieløshet. Delfinansieringen gjennom Rennfast var en forutsetning for at Finnfast kunne gjennomføres. Og der Rennfast var ett tilbakesteg for de fleste i Finnøy Kommune, var Finnfast en åpenbaring.

Påstand 6: Hadde jeg visst det jeg vet idag hadde jeg aldri satt økonomien i fare med å flytte til Finnøy.

Mitt motsvar: I 2010 MÅTTE dere, selv i deres fantasiverden med 2021 som sluttdato for bomstasjonen på Hanasand, beregnet 120 NOK per passering fra utgangen av 2017 til 2021. (Bestemmelsen om max halv takst for elbil kom først i 2018) Det gir 4 år med betaling. Den nye satsen for elbil er 42,4 NOK, som altså tilsvarer 11,32 år for å komme opp i tilsvarende sum under forutsetning om samme hyppighet gjennom bommen. Dersom vi setter oss inn i dagens situasjon, samme forutsetninger som over, med innkreving på 90 NOK i tidsrommet 2019 til 2024 så tilsvarer det 10,6 år. Dagen utsikter med Øyfast og forlengelse til 2029 tilsvarer altså lavere totale utgifter enn dere burde forutsatt da dere kjøpte tomt. Påstanden henger med andre ord ikke på greip! Det å slette medlemmer fra en gruppe når man selv ikke strekker til med argumentene, bare fordi man er admin, det er en praksis man finner i stater som vi ikke liker å sammenligne oss med. Når dere først går høyt på banen i Øyposten fordi begge sider ikke blir hørt, for så å slette innlegg og stenge kommentarfelt hvor dere er på tynn is, det er direkte pinlig!

En ting er jeg dog villig til å ta kritikk på: Tidspunktet for min kontakt med Imsland x 2 privat på Messenger, natt til søndag. Jeg mistolket hvem av dere som slettet innleggene mine underveis, og tok kontakt med feil admin. Det beklager jeg.

Med det sagt, jeg står for hvert ett ord jeg skrev, så at Cathrine Imsland benytter kontakten på nattestid ovenfor resten av admin til å hente aksept for å kaste meg ut er interessant og viser at admin ikke er sin oppgave bevisst. Har resten av admin fått se hva jeg skreiv, eller blir hennes oppfattelse stående som fasit uten kritiske spørsmål? Dere spiller hvertfall fallitt så det synger etter, alle 4! Nå er det tid for å finne annet å bruke energien på, Øyboer-gruppens admin kan ikke tas seriøst etter dette.

Jeg oppfordrer til slutt Grendalagene på de ikke-landfaste øyene til å komme sammen om en felles uttalelse, sette Øyfast-motstanderne på plass og vise at vi ikke godtar at fastlands-Finnøy trekker stigen opp etter seg. Ordfører Henrik Halleland og Ludvig Skretting må slippe å stå alene i kampen, selv om de gjør dette på en strålende måte. Dette gjerne i samarbeid med det lokale næringslivet, de som virkelig har betalt ned på Finnfast og vil ha stor fordel av en fremtidig tunnel. Vi må bygge nå som det er billig, en potensiell reduksjon i ferje-tilbudet er skrekk-scenarioet vi ikke tørr tenke på. Dersom bassenget i fremtiden kun skulle betjenes av 1 ferje på grunn av kostnader er vi virkelig på tilbakefall hva gjelder tilgjengelighet. Dagens 140 kroner, pluss inflasjon, for familien over fjorden til Finnøy til evig tid, det blir fort dyrt, og derfor er betalingsviljen stor. Antar at det er enda dyrere for de med lengre reisevei. Vi er tross alt endestasjon, står sjelden igjen på Judaberg med dagens rutetilbud og har kun 15 minutters reis. Jeg skal heller ta en for laget, betale mer i min levetid, for å sikre fremtidige generasjoner en tunnel inn i evigheten.

Tidligere debattant i Øyboer-gruppen og Ja til Øyfast-patriot,

Pål Rune Grønås

Fogn