Næringsforeningen vil ha en styrking av Judaberg sentrum