«Finnøy treng ikkje meir areal til å bygga bustader»