Vil ha meir fysisk aktivitet skulen for å styrka læringa

Gutane i Finnøy-skulen scorar langt lågare på dei nasjonale prøvane enn kva jentene gjer. Dette er ein trend som har stått seg over tid, og no vil administrasjonen og politikarane i Finnøy ta grep for å snu utviklinga. -Me ynskjer å starta opp med meir fysisk aktivitet gjennom læringa i skulekvardagen, sa rådmann Karin Dokken Austvik, då ho la fram årsrapporten for skulane i Finnøy under kommunestyremøte onsdag kveld

-Me ynskjer ein time fysisk aktivitet innafor eksisterande rammetimetal, der aktiviteten er særleg retta mot gutar, påpeika ho. Men det skal altså skje gjennom såkalla differensiert læring i eit felleskap, påpeika ho.