Nei til olje i Lofoten. No melder han seg ut av partiet

Aadne Aasheim Andersen frå Rennesøy melder seg ut av Arbeiderpartiet.

I en pressesmelding i dag skriver kommunestyrerepresentanten fra Rennesøy:

«Med bakgrunn i vedtaket på landsmøte i helgen, om ikke å konsekvensutrede Lofoten-Vesterålen Senja, melder jeg meg herved ut av Arbeiderpartiet.  Da jeg ikke kan stå inne for dette vedtaket.  Jeg er av den oppfatning at en konsekvensutredning må på plass for å vise på ulemper og fordeler i en så viktig sak.  En utredning vil gi oss svar om mulig varig vern eller at utvinning i et begrenset omfang er mulig, jeg lever godt med begge alternativene.  Det er uheldig at partiet kun to år etter et stortingsvalg, går tilbake på kompromisset som partiet gikk til valg på.  vil fortsatt sitte som uavhengig representant i Rennesøy kommunestyre, formannskap og fellesnemnd Nye Stavanger.

Aasheim vil fortsatt sitte som uavhengig representant i Rennesøy kommunestyre, formannskap og fellesnemnd Nye Stavanger, og han skriver:

«Jeg har jobbet som sokkelansatt i oljeindustrien i 20 år, og ønsker å fortsette med dette i minst 25 år til.  Jeg er stolt over jobben min, og de verdiene som tilføres fellesskapet i en bransje som tenker bærekraft og teknologiutvikling.  Jeg er leder i et utvalg i regi av Utdanningdirektoratet som jobber med fagfornying av læreplanene i oljerelaterte fag, som skal bidra med grunnlaget for kommende fagarbeidere i bransjen.  Vi skal tenke framtidsrettet på fagarbeideren, og hvilke muligheter som er i oljerelaterte fag.  Arbeiderpartiets standpunkt viser ikke tydelig nok at det skal satses i bransjen.  Det virker til tider i debatten at vi oljearbeidere «kriminaliseres», noe som virker som et hån mot de som jobber i bransjen, og de vi vill satse på som lærlinger som våre neste fagarbeidere.»