Gode nyheiter for dei som søkte om plass i barnehage

Alle søkjarar i Finnøy får plass i barnehagen til neste år.

Alle barna som oppfyller kriteriene og som har rett til plass får plass i barnehagane i Finnøy frå hausten av. Dette kjem fram etter at det samordna opptaket etter søknadsfristen pr. 01.0319 nå er gjort.

På sjølve Finnøy får ikkje alle 1. valet sitt oppfylt, medan dei som er får unge vil bli vurdert for opptak seinare om forholda når det gjeld krav til bemanning tillet det.

Til saman er det 181 barn som har fått plass i barnehagen frå 01.08.2019. Det er det same som i inneverande barnehageår, men ein nedgang frå dei to tidelager åra.