Greit med blågrøn kompetanse samla på Judaberg

Lokale bondelag vil framleis ha landbrukskontoret på Finnøy

Bondelaga på Fogn, Ombo, Sjernarøy og Finnøy har kome med eit felles opprop til Fellesnemda for Nye Stavanger om lokaliseringa av det nye landbrukskontoret.

Der kjem dei med ei sterkt oppfordring til politikarane i den nye storkommunen om å lokalisera eit såkalla blågrønt senter, som også skal innehalda eit landbrukskontor med dagen tenester, til Judaberg på Finnøy.
-Me som bur på dei ikkje-landfaste øyane i kommunen, må både i båt, bil og betala bompengar i tillegg til ein ferjebillett dersom det skal lokaliserast i Vikevåg. Det er urimeleg i forhold til bønder og kollegaer på både Talgje, Finnøy, Rennesøy, Mosterøy og Stavanger, som berre kan setja seg i bilen, meiner nestleiar i Finnøy Bondelag,  halsnøybuen Jone Halsne.
– Det viktigaste for meg er at me får god service, har dedikerte og flinke folk som kan hjelpa oss, at dei er løysningsorienterte, innovative og ikkje berre opptene av reglar og lovar. Hovudfokuset må difor vera at me får den hjelpa me treng og når me treng det, seier bonde og tomatgartnar Eirik Voll på Galta i Rennesøy.