På veg i retten. Så blei partane einige om kaia på Skartveit