Tek ladegrep

Norsk elbilforening krev ei storsatsing på ladestasjonar.

86 prosent av elbilistane har opplevd kø ved hurtigladerane, viser ei ny undersøking – og elbilforeninga krev no at det innan 2025 blir lagt til rette for 8.000 nye ladestasjonar. I dag er det rundt 1.700 stasjonar i Norge.

Foreninga vil ha laderar på minst kvar femte mil langs heile fylkesvegnettet, og statleg støtte er nødvendig om ein skal oppnå betre dekning. Stortinget har vedtatt at alle nye bilar som selgast frå 2025, skal vera nullutsleppsbilar.

Elbilforeninga sine krav til tiltak:

  • Det må bygges én ladepark med minst 50 hurtigladere per 150. kilometer langs hovedveinettet
  • Det må bygges minst én hurtigladestasjon per 50. kilometer langs fylkesveinettet
  • Hver kommune må ha minst to hurtigladere
  • Det må tilrettelegges med statlige insentiver i tilfeller der anleggsbidrag fører til uforholdsmessig høye kostnader for aktørene
  • Tariffsystemet må endres slik at det blir kommersielt lønnsomt å tilby hurtiglading i hele landet
  • Nettleien må endres slik at ikke borettslag og sameier påføres høye kostnader ved å velge en felles og framtidsrettet ladeinfrastruktur
  • Nasjonal støtte til lading i borettslag, sameier og garasjelag må rettes inn mot grunninfrastrukturen

Bruk av hurtiglading må gjøres mer forbrukervennlig. Betalingsløsningene må være enkle og effektive. Sanntidsdata må gjøres tilgjengelig for alle tjenester.