Håpar på 20 millionar til den nye el-båten

Enova blir viktig om Rødne AS skal bygga den nye el-båten sin.

Denne veka blei det klart at Rødne har inngått avtale med Brødrene Aa om bygging av eit nytt, avansert passasjerfartøy for fjordcruise. Dersom støtteordningar og nødvendig infrastruktur blir lagt til rette, kan den nye båten oppgraderast til å bli heilelektrisitet, den fyrste i Rogaland.

I utgangspunktet kostar båten 80 millioner kroner, men skal den byggast ut med batteripakke og elektrisk drift i staden for diesel, vil prisen stiga med om lag 40 millionar, til totalt 120 millionar kroner.  Men selskapet har ein plan korleis det skal  finansiera 40 millionar kroner ekstra.

-Me er i dialog med Enova og satsar på økonomiske tilskotsordningar derifrå. Eg reknar med at dei vil dekke inntil 50 prosent av beløpet. Skal me driva i tråd med styresmaktene sine intensjonar om fossilfri kollektivtrafikk innan 2025, inkludert ferjer og hurtigbåtar, må forholda leggast til rette gjennom økonomisk støtte som kan forsvara dei auka investeringane som krevjast. Det resterande beløpet vil bli lånefinansiert i tillegg til eigenkapital, seier dagleg leiar Lars A. Rødne.